Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De lens op de revolver van een microscoop. Op de meeste lichtmicroscopen zitten vier objectieven met de volgende vergrotingen: 4x, 10x, 40x en 100x. Door aan de revolver van de microscoop te draaien verander je de vergroting van de microscoop.