Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Onderzoek dat als doel heeft iets te beschrijven, niet om een verschijnsel te verklaren.