Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Op een systematische wijze bedenken en ontwikkelen voor het oplossen van een onderzoeksvraag. Een onderzoeksontwerp of werkplan bestaat uit de volgende componenten: literatuurstudie met onderzoeksvraag (probleemstelling) en hypothese, de verwachting, materiaallijst, experiment , onderzoeksresultaten (tabellen en grafieken) en een conclusie.