Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organismen die in de bladgroenkorrels zelf de organische stoffen produceren die ze nodig hebben. Dit doen ze met energie afkomstig van zonlicht (foto autotroof) en met anorganische stoffen zoals water en koolstofdioxide. Alle foto autotrofe organismen zijn groen en hoofdzakelijk planten. Autotroof betekent: zelfvoedend.