Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Deel van het autonome zenuwstelsel. Staat niet onder invloed van de wil. Het orthosympatisch zenuwstelsel bevordert afbraak in het lichaam. Onder invloed van het orthosympatisch zenuwstelsel is de afbraak groter dan de opbouw.  Effect: versnelling hartfrequentie, vertraging vertering, verwijding van bronchiën (stimulering van de ademhaling) en adrenaline-afgifte. Het orthosympatisch zenuwstelsel breng het lichaam in staat van paraatheid.

 

Spotify