Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Als een (plantaardige) cel hypertonisch is ten opzichte van het milieu van de cel, dan zal er door diffusie water de cel instromen. Het instromende water gaat druk uitoefenen op de wand van de cel. Deze osmotische druk wordt ook wel turgor genoemd. De diffusie van water de cel in stopt als de zuigkracht net zo groot is als de tegendruk.