Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De temperatuur heeft invloed op de werking van enzymen bij het versnellen van scheikundige reacties in de cel. Bij de optimum temperatuur versnellen enzymen de scheikundige reacties het snelst. Bij de optimum temperatuur zijn alle enzymen 100% van de tijd bezet met een substraat. Bij de optimum temperatuur wordt er per tijdseenheid het meeste product gevormd.

Optimum temperatuur