Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Osmose is het verschijnsel waarbij water zich verplaatst door een membraan van een gebied met een lage osmotische waarde naar een gebied met een hoge osmotische waarde. Of van een gebied met veel vrije watermoleculen naar een gebied met weinig vrije watermoleculen. Gebieden met een lage osmotische waarde hebben weinig opgeloste stoffen. Een gebied met een hoge osmotische waarde heeft veel opgeloste stoffen. Cellen van organismen hebben ook een specifieke osmotische waarde. Om te bekijken hoe het water tussen de cellen en hun omgeving zal gaan stromen moet je je afvragen: hoe verhouden de osmotische waardes zich ten opzichte van elkaar? 

Osmotische waarden in aardappel en oplossing