Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij sommige schimmelsoorten ontstaan de sporen in speciale organen, de paddenstoelen. De paddenstoelen zijn de bovengrondse vruchten van de schimmel die onder de grond leeft. Het zogenaamde mycelium. Paddenstoelen zijn heterotroof, en halen hun energierijke stoffen uit de afbraak van dode organismen.