Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een individu dat in of op of van zijn gastheer leeft. In een parasitaire relatie heeft de parasiet baat bij de relatie en de gast last van de relatie. Een parasiet heeft één of meerdere gastheren nodig voor het voltooien van zijn levenscyclus. Bekende parasieten bij de mens zijn de lintworm of de (larve van) de malariamug. Een parasiet zal zijn gast nooit opzettelijk doden, tenzij dat nodig is om een andere gast te bereiken.