Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Persistente bestrijdingsmiddelen worden moeilijk afgebroken. Berucht was DDT, een insecticide dat een halfwaardetijd heeft van enkele tientallen jaren. Persistente bestrijdingsmiddelen worden in het milieu slecht tot niet afgebroken en komen in de voedselketen terecht. In deze voedselketen hopen deze gifstoffen zich op (accumuleren) in de organismen. Persistente bestrijdingsmiddelen zijn dus verboden.