Persistente bestrijdingsmiddelen worden moeilijk afgebroken. Berucht was DDT, een insecticide dat een halfwaardetijd heeft van enkele tientallen jaren. Persistente bestrijdingsmiddelen worden in het milieu slecht tot niet afgebroken en komen in de voedselketen terecht. In deze voedselketen hopen deze gifstoffen zich op (accumuleren) in de organismen. Persistente bestrijdingsmiddelen zijn dus verboden.