Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een ecosysteem met soorten die als eerste op een nog niet bewoond gebied kunnen leven. Pioniersvegetatie kenmerkt zich door een snelle levenscyclus van één jaar, weinig bovengrondse delen en een enorme zaadproductie. Pioniervegetaties hebben brede tolerantiegrenzen om de dynamiek in het pioniersecosysteem te kunnen weerstaan.

 

YTlogoenmooienaam