Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Ook wel moederkoek. De placenta is een speciaal orgaan waar uitwisseling van stoffen tussen bloed van moeder en bloed embryo plaatsvindt. Hoewel er uitwisseling plaatsvindt, zijn de bloedvaten en dus ook het bloed van moeder en kind in de placenta van elkaar gescheiden. Uitwisseling van gassen en opgeloste stoffen (voedsel en afvalstoffen) vindt plaats door diffusie.