Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organismen met celwanden en in de cellen chloroplasten. Planten zijn autotroof, dus kunnen ze zich voeden zonder een ander organisme daarvoor nodig te hebben. Planten zijn foto-autotroof. Ze halen de benodigde energie voor de productie van organische stoffen uit anorganische stoffen uit het zonlicht.