Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die samen een voorplantingsgemeenschap vormen. Met andere woorden: de individuen uit één populatie hebben interactie met elkaar en beconcurreren elkaar om vrouwtjes/mannetjes, voedsel, nestgelegenheid, ruimte, licht, enz.