Een groep individuen van dezelfde soort in een bepaald gebied die samen een voorplantingsgemeenschap vormen. Met andere woorden: de individuen uit één populatie hebben interactie met elkaar en beconcurreren elkaar om vrouwtjes/mannetjes, voedsel, nestgelegenheid, ruimte, licht, enz.