Aantal deeltjes van een bepaalde stof in vergelijking tot een miljoen deeltjes waar deze stof zich in bevindt. Parts per million. Maat voor de concentratie van stoffen opgelost in water of een gas.