Alle (zonne)energie die in een ecosysteem door producenten wordt vastgelegd in biomassa (organische stof zoals glucose), noemen we de bruto-productie van een ecosysteem. Planten zetten maar 5 tot 10 procent van de zonne-energie die de aarde bereikt om in organische stof. De resterende 90% tot 95% van de zonne-energie wordt niet door de groene planten opgenomen.