Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bacteriën en archaea zijn procaryoten. Meestal zijn prokaryoten heterotroof. De meeste hebben slechts één kringvormig chromosoom dat los in het cytoplasma drijft. Prokaryoten kenmerken zich door de afwezigheid van een celkern en door de afwezigheid van membraan omgeven organellen.