Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een restgroep van de eencellige eukaryoten (cellen met een celkern) die niet goed in te delen zijn bij planten, dieren of schimmels.