Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een protocol is een tabel met waargenomen gedragselementen over een bepaalde tijd. In een protocol worden de afkortingen van de gedragselementen uit het ethogram ingeschreven. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van het gedrag van het dier worden er meerdere protocollen gemaakt. Per protocol moeten minimaal 60 gedragselementen worden geïnventariseerd.

Protocol