Poollichaampjes ontstaan tijdens de vorming van de eicel in het ovarium van de vrouw. Door twee meiotische delingen ontstaat er uit één diploïde oögonia  één haploïde eicel en drie poollichaampjes. De poollichaampjes zijn afvalbakken voor genetisch materiaal dat ontstaat en overblijft tijdens de twee meiotische delingen. De poollichaampjes sterven snel na de meiose af.