Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Als een pathogeen voor de eerste keer het lichaam binnendringt wordt het immuunsysteem geactiveerd. Eén specifieke B-cel gaat zich kloneren. Uit deze klonen ontstaan plasmacellen die antistoffen produceren en geheugencellen. De geheugencellen spelen geen rol bij de eerste besmetting. Omdat er bij de eerste besmetting weinig specifieke B-cellen zijn om de pathogeen te bestrijden duurt het lang voordat de antistoffen worden geproduceerd en is de totale hoeveelheid geproduceerde antistoffen niet erg groot.

Primairereactiebijantistofvorming