Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het product is de stof die ontstaat uit een substraat tijdens een scheikundige reactie. De omzetting van substraat in product wordt altijd gekatalyseerd door enzymen. In de onderstaande fotosynthesereactie zijn water en koolstofdioxide het substraat en glucose en zuurstof de  producten die worden gemaakt uit water en koolstofdioxide.

Product