Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het derde antigen dat zich kan bevinden op de membraan van de rode bloedcel. Resusfactor is een antigen dat wel of niet aanwezig kan zijn op de membraan van rode bloedcellen. Iemand is resuspositief  als de resusfactor aanwezig is op de membraan van de bloedcellen en iemand is resusnegatief indien het resusantigen niet op de membraan aanwezig is.