Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Ruggenmergsvliezen liggen om het ruggenmerg en bieden bescherming aan de zenuwen in het ruggenmerg.