Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Opnemen van stoffen in het lichaam (interne milieu). Resorptie vindt plaats in de darmen wanneer de verteringsproducten uit het voedsel moeten worden opgenomen in het lichaam. Resorptie vindt plaat door middel van diffusie, gefaciliteerde diffuse, actief transport en co-transport.