Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Door genetische variatie in de populatie zullen sommige individuen in de populatie ongevoelig zijn voor bestrijdingsmiddelen. Deze ongevoelige organismen zullen zichzelf voortplanten en nakomelingen krijgen die ook resistent zijn. Niet resistente organismen zullen sterven en zich niet voortplanten. Na verloop van tijd bestaat de gehele populatie uit organismen die ongevoelig zijn voor het bestrijdingsmiddel. De populatie is resistent tegen het bestrijdingsmiddel.

resistent2