Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Classificeren is het streven van de mens om alle organismen in hokjes in te delen. Carl Linnaeus was daar een meester in. Hij voorzag vele organismen van een binaire naam bestaande uit een Geslachtsaanduiding en een soortaanduiding. Hij noemde de wolf Canis lupus. Alle hedendaagse honden zijn directe afstammelingen van de wolf. Alle honden heten dan ook Canis lupus. Geslacht Canis, soort lupus. Soorten kan je weer onderverdelen in rassen. Alle rassen behoren tot dezelfde soort en het zelfde geslacht en zijn dus onderling kruisbaar.

Foto alle hondenrassen