Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij sociaal gedrag is een handeling van een individu de prikkel voor een handeling van een soortgenoot. Deze handelingen bij sociaal gedrag noemen we signalen.