Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Geslachten worden onder verdeeld in soorten. Organismen behoren tot dezelfde soort indien ze vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Op basis van uiterlijke kenmerken bepalen welke dieren tot eenzelfde soort behoren kan moeilijk zijn. Ezel en paard lijken veel op elkaar, maar alle muilezels of muildieren die uit een kruising ontstaan zijn onvruchtbaar.