Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Soorten met een lage geboortecijfer volgen een S-vormige groeicurve. Bij langzaam groeiende populaties zorgt de draagkracht tijdig voor een remmende werking op het geboortecijfer van de populatie. Hierdoor zal de populatie niet boven de draagkracht van het gebied uitkomen.