Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Scheikunde is de leer van de proefjes. Bij scheikunde leer ja alles over scheikundige reacties en hoe stofjes blijvend veranderen in andere stofjes.

Scheikunde