Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

In de schors van de grote hersenen vindt bewustwording van prikkels van buiten het lichaam plaats. Alle sensorische zenuwen die vanuit de zintuigcellen komen eindigen op een specifieke plaats in de schors van de grote hersen. Ook de skeletspieren worden vanuit de schors van de grote hersenen aangestuurd voor bewuste bewegingen. In de gevoels schors of sensorische schors komen alle impulsen binnen afkomstig vanuit de zintuigcellen in de huid. Vanuit de bewegingsschors of motorische schors vertrekken alle motorische zenuwen om de spieren van het skelet aan te sturen.

Schorsvelden