Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het membraan van de cel is semipermeabel. Half doorlaatbaar. Het membraan laat door zijn bouw vooral watermoleculen door. De meeste andere in het water opgeloste moleculen kunnen zonder hulp van specifieke eiwitten niet door de membraan heen diffunderen (passeren).

gefaciliteerde diffusie