Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het dna van de nakomelingen verschilt van die van de ouders en van zijn broers/zussen. Iedereen heeft ander DNA. Genetische variatie is het gevolg van seksuele voortplanting. Genetische variatie kan bij veranderende milieuomstandigheden voordelig zijn voor de soort. Genetische variatie zorgt voor fenotypische verschillen onder de individuen van de populatie. Door deze fenotypisch verschillen hebben de individuen unieke kwaliteiten.