Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Onderdeel van de successie. Dichtgroeien van open water als gevolg van veenontwikkeling in ondiepe plassen. Verlanding is een proces wat jaren duurt.