Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het gebied waar de soort voorkomt. Verspreidingsgebied van de soort wordt bepaald door (a)biotische tolerantiegrenzen van de soort. Temperatuur, neerslag (het klimaat), voedselaanbod en schuilplekken zijn maar enkele voorbeelden van biotische factoren an abiotische factoren die het verspreidingsgebied van een soort bepalen.