Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij verziend  ziet u objecten in de verte helder en scherp, maar heeft u moeite om juist de dingen dichtbij scherp te zien. Verziendheid treedt op wanneer het oog te kort is (vanaf voorkant naar de achterkant gemeten) of wanneer de bolling van het hoornvlies te klein is. Hierdoor komen de inkomende lichtstralen achter het netvlies samen (in plaats van op) en kan oog niet scherp stellen op objecten dichtbij.