Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Volumemaat van de longinhoud. De vitale capaciteit is de hoeveelheid lucht (in liters) die in een keer  wordt uitgeademd na een diepe inademing en een diepe uitademing. De vitale capaciteit varieert tussen de drie en de zes liter. De vitale capaciteit is afhankelijk van lichaamsgrootte, geslacht en leeftijd.

 

YTlogoenmooienaam