Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De manier hoe een organisme zich voedt. Dit kan autotroof of heterotroof zijn. Heterotrofe organismen hebben andere organismen nodig om aan hun organische energierijke stoffen te komen. Autotrofe organismen vormen deze organische stoffen zelf in de fotosynthese.