Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Verbranden is de afbraak van glucose in de mitochondriën van de cel met behulp van zuurstof. Bij verbranding ontstaat uit glucose de anorganische producten water en koolstofdioxide. Bij de verbranding van één molecuul glucose komt zo veel energie vrij dat de cel 36 ATP kan produceren uit 36 ADP. Verbranding kan ook plaatsvinden zonder zuurstof. Dit heet anaerobe dissimilatie.

 Aerobe dissimilatie