Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een vaccin is een middel dat, na toediening of inenting, mens of dier langdurig beschermt tegen een infectieziekte. Een vaccin bevat het schadelijke pathogeen in verzwakte vorm, in stukjes gehakt vorm of alleen de antigenen van het membraan en wekt bij mensen (of dieren) een immuunrespons op zonder hen ziek te maken. De gevaccineerde is door de vaccinatie bestand tegen de gevolgen van een eventuele latere infectie door de betreffende ziekteverwekker (pathogeen).

Stappen in de ontwikkeling van een vaccin