Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De snelheid waarmee deeltjes zich door de ruimte (gas of vloeistof) diffunderen is afhankelijk van een groot aantal factoren. Factoren die de diffusiesnelheid beïnvloeden zijn: temperatuur van de omgeving, concentratieverschillen, diffusieoppervlakte waarover de diffusie plaatsvind, en de afstand waarover de diffusie moet plaatsvinden. De diffusiesnelheid is te berekenen door al de bovenstaande variabelen in te vullen in de onderstaande formule.