Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

James Watson en Francis Crick wisten binnen twee jaar de structuur van het DNA molecuul te ontrafelen. In 1953 leidde dat tot de beroemde publicatie in hun stamkroeg The Eagle in Cambridge. Ze deden in the Eagle uit de doeken hoe het molecuul uit twee om elkaar heen draaiende spiralen bestond, als een soort wenteltrap waarvan de treden bestonden uit tegenover elkaar liggende baseparen: cytosine (C) tegenover guanine (G) en adenine (A) tegenover thymine (T). De structuur die Crick en Watson voorstelden was gebaseerd op de röntgenopnames van Maurice Wilkins en Rosalind Franklin. In 1962 kregen Crick, Watson en Wilkins de Nobelprijs uitgereikt voor hun ontdekking.

Watson en Crick