Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Uitwisselen van gassen tussen weefsels en het bloed de longen en het bloed. In de longen neemt het bloed zuurstof op en geeft het koolstofdioxide af. In de weefsels geeft het bloed zuurstof af en neemt het koolstofdioxide op. Zuurstof en koolstofdioxide diffunderen bij gaswisseling door de membranen heen van een gebied met een hoge concentratie naar een gebied met een lage concentratie van deze gassen.