Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een chemische stof of complex van chemische stoffen met een beoogd effect op het lichaam.