Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

 

Geslachtelijke voortplanting in de natuur is belangrijk om drie redenen: the good, the bad and the ugly

 

The good: Organismen die zich geslachtelijk voortplanten hebben een grotere genetische variatie en zijn beter gewapend tegen milieuveranderingen.

 

The bad: Bij geslachtelijke voortplanting worden slechte mutaties van een gen uitgewisseld tegen of gecompenseerd door een onaangetaste kopie van het gen.

The ugly: virussen, andere ziekteverwekkers en parasieten kunnen een in populatie die zich geslachtelijk voortplant onmogelijk alle individuen uit de populatie infecteren of doden.