Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bij gefaciliteerde diffusie stromen opgeloste stoffen door membraaneiwitten van een gebied met een hoge concentratie van die stoffen naar een gebied met een lage concentratie van die stoffen. Bij diffusie stromen opgeloste stoffen door een membraan zonder hulp van eiwitten van een gebied met een hoge concentratie van die stoffen naar een gebied met een lage concentratie van die stoffen.

gefaciliteerde diffusie